Politica de confidențialitate

1. Noțiuni generale

Jurnal de design interior cunoaște importanța datelor tale și respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, pentru toate persoanele care interacționează cu site-ul - conform Regulamentului UE nr.679/2016 („GDPR”). Această politică de confidențialitate privește atât datele personale care ajung la noi prin intermediul site-ului www.jurnaldedesigninterior.com, prin orice alte metode electronice de comunicare (social media), cât și datele colectate în afara mediului electronic (cum ar fi telefonic sau în format fizic), inclusiv informațiile primite prin partenerii noștri.


Datele personale colectate și prelucrate de partenerii noștri intră sub incidența propriilor lor politici de confidențialitate. Această politică nu se aplică practicilor pe care Jurnal de design interior nu le deține, controlează sau conduce în vreun fel.


În cazul în care nu ești de acord cu politica noastră de confidențialitate, te rugăm nu folosi site-ul nostru sau nu ne oferi date cu caracter personal.

Pentru orice întrebări sau cerințe legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm de la tine, vă rugăm să ne contactezi prin email la office@jurnaldedesigninterior.com.

2. Definiții

Conform Regulamentului 679/2016 (GDPR), prin urmatorii termeni se înțelege:


Persoana vizată: Persoana fizică căreia i se prelucrează date cu caracter personal

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică (persoana vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator).

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate.

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. Cum prelucrăm datele tale personale?


Putem colecta date personale de la tine:

 - În mod direct – date pe care ni le oferi prin formulare de contact, email, telefonic sau în format fizic (nume, adresa de email, număr de telefon, alte detalii pe care ni le comunici)

 - În mod indirect – prin intermediul datelor observate, cum ar fi raportul de trafic al serverului (IP, localizare geografică, informații din cookies și alte informații care sunt inerente folosirii Internetului)


Vom prelucra date cu caracter personal doar pentru scopurile pe care le expunem mai jos și nu vom prelucra datele în scopuri incompatibile cu cele declarate. Prelucrăm date personale de la dumneavoastră în următoarele situații:

Ca vizitator al site-ului

Accesând site-ul nostru permiți programelor care ajută la funcționarea sa să colecteze anumite date cu caracter personal legate de tine.


Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

Date din interacțiunea cu website-ul (IP, localizare, date din cookies).


Prelucrăm aceste date pe baza temeiului interesului nostru legitim de a analiza audiența și a îmbunătăți website-ul ca structură și conținut, pentru a îmbunătăți relevanța informațiilor pe care ți le oferim și pentru a ne proteja de atacuri informatice.


Scopurile acestor prelucrări:


 - îmbunătăţirea continuă a serviciilor noastre,

 - asigurarea funcționalității website-ului și optimizarea sa

 - investigarea și soluționarea eventualelor fraude sau incidente de securitate

Originea datelor

Aceste date sunt date personale observate, provenite din interacțiunea ta cu website-ul nostru.


Necesitatea furnizării lor și consecințe în cazul în care nu le furnizezi

Pentru o mai bună apreciere a situației, putem împărți aceste informații în două categorii:


Informații de care depinde funcționarea site-ului. Furnizarea acestor date este obligatorie, deoarece permite accesarea și utilizarea website-ului. În cazul în care nu  furnizezi aceste date nu vei putea accesa sau utiliza site-ul.

Informații de optimizare a traficului pe site. Pentru a ne oferi aceste informații poți să îți exprimi consimțământul în aplicația de cookie management.


Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

La aceste date vor putea avea acces: furnizorul nostru de web hosting, Google. Serverele pe care sunt păstrate aceste date sunt localizate pe teritoriul Uniunii Europene sau sunt parte din https://www.privacyshield.gov/welcome, garantând tratarea datelor personale conform GDPR.


Măsuri de securitate. Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:


 - securizarea accesului electronic, prin: implementarea politicilor de „strong passwords”, software de securitate IT, firewall, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților

 - impunerea de măsuri de securitate către terți prin angajamente contractuale cu aceștia.


Perioada de păstrare

Noi nu păstram date din cookies. Aceste fișiere sunt stocate pe browserul dumneavoastră și le puteți șterge oricând doriți.


Informația la care avem acces pe o perioadă definită (38 de luni) conține date statistice referitoare la traficul pe site-ul nostru, de la persoanele care își dau accesul pentru analytics cookies și o putem accesa doar prin intermediul Google Analytics.


Existența deciziilor automate și a profilării

Noi nu facem nicio profilare automată și nu luăm decizii în urma profilării automate a datelor prelucrate. Cu toate acestea, servicii externe de analiză și raportare (Google Analytics) pot utiliza datele tale pentru procese complexe de profilare automată. Pentru a evita această situație, îți recomandăm una din variantele de mai jos:


 - Să anulezi acceptul pentu cookie-uri din aplicația noastră de cookie management

 - Să anulezi acceptarea de cookies direct din browserul tău sau să navighezi pe Internet în modul ‘incognito’ oferit de browserul tău. 

Ca potențial client sau persoană care ne contactează 

În momentul în care alegi să ne scrii un mesaj prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru, ne oferi anumite date cu caracter personal legate de tine. Avem nevoie de aceste informații pentru a te putea contacta și pentru a îți putea furniza un răspuns cât mai specific și mai cuprinzător.


Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

Date de contact și conținutul mesajelor (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon,conținutul mesajelor tale). Prelucrăm aceste date pe baza temeiului interesului nostru legitim de a ne furniza serviciile și pentru a îți răspunde la interpelări sau întrebări. Scopul prelucrării acestor date este comunicarea publică, răspunsul cât mai eficient la solicitările tale și demararea relațiilor.


Date suplimentare (companie, informaţii publice despre aceasta) pot fi prelucrate dacă îți manifești interesul de a colabora cu noi.Prelucrăm aceste date tot pe baza interesului nostru legitim de a ne furniza serviciile. Scopul prelucrării lor este răspunsul cât mai eficient la solicitările tale și pregătirea demarării relațiilor.


Originea datelor

În această situație prelucrăm date primite direct de la tine sau date suplimentare disponibile din surse publice (social media, instituții publice etc.).


Necesitatea furnizării lor și consecințe în cazul în care nu le furnizezi

Avem nevoie de aceste date pentru a îți putea răspunde la întrebări sau solicitări cât și pentru a putea încheia un contract cu tine. În cazul în care vei refuza să ne furnizezi aceste date, nu vom putea să te contactăm, să răspundem la interpelări, să încheiem un contract cu tine sau să respectăm obligațiile legale pe care le avem.


Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

La aceste date vor putea avea acces: furnizorul nostru de web hosting, Google. Serverele pe care sunt păstrate aceste date sunt localizate pe teritoriul Uniunii Europene sau sunt parte din https://www.privacyshield.gov/welcome, garantând tratarea datelor personale conform GDPR.


Măsuri de securitate. Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:


 - securizarea accesului electronic, prin: implementarea politicilor de „strong passwords”, software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților

 - impunerea de măsuri de securitate către terți prin angajamente contractuale cu aceștia.


Perioada de păstrare

În cazul în care nu colaborăm, vom păstra aceste date atât cât este nevoie pentru a îți putea răspunde la întrebări și pentru o perioadă de maxim un an în cazul în care ți-ai dat consimțământul pentru a fi contactat ulterior de către noi.


Existenţa deciziilor automate și a profilării

Noi nu facem nicio profilare automată și nu luăm decizii în urma profilării automate a datelor prelucrate. Cu toate acestea, servicii externe de analiză și raportare (Google Analytics) pot utiliza datele tale pentru procese complexe de profilare automată. Pentru a evita această situație, îți recomandăm una din variantele de mai jos


 - Să anulezi acceptul pentu cookie-uri din aplicația noastră de cookie management

 - Să anulezi acceptarea de cookies direct din browserul tău sau să navighezi pe Internet în modul ‘incognito’ oferit de browserul tău. 

4. Drepturile tale

Conform prevederilor GDPR, toate persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:


Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele personale pentru a verifica legalitatea prelucrării sau pentru a afla ce date personale îți sunt prelucrate. În cazul în care prelucram date personale legate de tine poți solicita sa primești aceste date.

Dreptul la rectificare. În cazul în care prelucram datele tale personale și acestea sunt inexacte, poți solicita rectificarea lor.

Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”. Poți cere ștergerea datelor personale care îți aparțin, iar noi avem obligația de a respecta această cerere în cazurile în care aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care îți prelucrăm date cu caracter personal, în cazul în care vrei să retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor personale, sau în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea lor.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Poți cere restricționarea prelucrării datelor personale. În acest caz, nu vom șterge datele tale personale dar vom opri prelucrarea acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor. Ai posibilitatea de a îți transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul sau de a le cere pentru a le folosi în scopuri proprii.

Dreptul de opoziție. Te poți opune prelucrării datelor personale în scopuri precum marketing direct sau alte scopuri bazate pe interesul legitim al operatorului precum profilarea.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ. Ai dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate doar pe prelucrare automată care ar putea avea efecte juridice semnificative sau care ar putea să te afecteze într-un mod semnificativ.


Pe lângă aceste drepturi, ai dreptul de a îți retrage oricând consimțământul acolo unde acesta este aplicabil.


Pentru exercitarea drepturi din lista de mai sus, te rugăm să ne contactezi prin email la office@jurnaldedesigninterior.com. În acest moment putem accepta doar cereri scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale în timp util fără a analiza în prealabil conținutul solicitării și fără a vă identifica mai întâi.


Ce trebuie să conțină cererea ta de acces la date?

Este important să ne asigurăm că cererile vin din partea ta pentru a reduce riscurile de securitate a datelor cu caracter personal. Din acest motiv te rugăm să ne contactezi cu același email pe care l-ai mai folosit pentru a comunica cu noi. În anumite cazuri vom cere mai multe informații pentru a te identifica.


Datele personale pe care ni le vei furniza pentru acest scop vor fi folosite doar pentru a îți verifica identitatea și nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru aceasta operațiune.


De asemenea, ai dreptul de a apela la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP – http://www.dataprotection.ro/) cu referire la modul în care îți sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Jurnal de design interior

5. Schimbări aduse politicii noastre de confidențialitate

Orice schimbare a politicii de confidențialitate va rezulta în publicarea unei noi versiuni a acesteia. În cazul în care aducem modificări majore politicii noastre de confidențialitate, vei fi înștiințat odată ce accesezi site-ul nostru.

6. Informații de contact

Pentru orice întrebări sau cerințe legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm de la tine, te rugăm să ne contactezi prin email la office@jurnaldedesigninterior.com

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed
Abonează-te
Primești pe email, în fiecare vineri, cele mai noi articole de pe Jurnal de design interior

Urcați?
Product added successful